Политика на приватност

Личните податоци се користат ИСКЛУЧИВО за намената за која се внесени. Blue Market не ги користи внесените податоци за други цели, не ги открива на трети лица и сл. според сите законски регулативи во РМ

 

Податоците од платежната картичка НЕ СЕ достапни на никого од Blue Market или администраторите на web страната. Плаќањето се врши преку заштитена врска (https://) со CРay. Blue Market НИКОГАШ нема да ви побара податоци за картичка (број на картичка, ПИН или било кои други податоци од картичката) по телефон или по e-mail. Доколку имате такво барање од било која страна ВЕДНАШ БЕЗ ОДЛОЖУВАЊЕ известете ја дирекцијата на Blue Market на 043371399. Единствено место каде вашите податоци ќе бидат побарани е при плаќање преку https:// на СРау.