Начин на испорака

Испораката ја вршиме ние со наше возило бесплатно во рок од 14 дена. 

По избор на купувачот, може да се испрати бараната роба, со доплата за карго. 

 

MyLiveChat
Блу Сити - Дирекција © 2018.