Услови на плаќање

Плаќањето се врши преку платежна картичка на WEB страната, со уплатница во банка или при достава на робата. 

 

Блу Сити - Дирекција © 2021.