Програм за Препродажба

Блу Сити - Дирекција програмот за препродажба е бесплатен и овозможува корисниците да можат да заработат од поставување на реклама за Блу Сити - Дирекција или специфични продукти на било кој сопствен сајт. Сите продажби што ќе се остварат од купувачи дојдени преку ваквите линкови ќе бидат запишани и соодветно ќе биде пресметан процент за заработка. Стандардниот процент за заработка изнесува 5%.

За повеќе информации, посетете ја страната со често поставувани прашања или прочитајте ги условите за препродажба.

Блу Сити - Дирекција © 2021.